TŁUMACZENIA - JĘZYK HOLENDERSKI

FLAMANDZKI - NIDERLANDZKI - "belgijski"

dr Tomasz Głowacki
   tłumacz przysięgły języka holenderskiego
Tłumacz przysięgły języka holenderskiego    tłumacz od r. 1991
   wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości
   pod numerem TP/2/07 z siedzibą w Gdyni

VERTALINGEN

POOLS - NEDERLANDS - POOLS

dr Tomasz Głowacki
   beedigd vertaler van de Nederlandse taal
Tłumacz przysięgły języka flamandzkiego    vertaler sinds 1991
   ingeschreven op de lijst van de Minister van Justitie
   onder het nummer TP/2/07 met de zetel te Gdynia (Polen)
Wykonuję:
   tłumaczenia przysięgłe i "zwykłe",
   w piśmie i w mowie (również symultaniczne)
Zakres:
   większość głównych dziedzin z wyłączeniem niektórych
   wysoce specjalistycznych
Ceny i terminy:
   każdorazowo do uzgodnienia w zależności
   od stopnia trudności, liczby stron, itp. ...
Diensten:
   beedigde en "gewoone" vertalingen,
   schriftelijk en mondeling (ook simultaan)
Vakgebiden:
   meerdere hoofdvakgebieden - enkele hooggespecialiseerde
   vakgebieden uitgesloten
Prijzen en termijnen:
   naar afspraak, afhankelijk van moeilijkheidsgraad
   en aantal paginas etc.
Dane teleadresowe:
   tel. kom.: 606 906 210
   e-mail: tomaszglowacki@wp.pl
Contact:
   mobile: +48 606 906 210
   e-mail: tomaszglowacki@wp.pl